Ordens- og sikkerhedsreglement

Flugtskydningsbanen

OBS


Husk at der under alt færsel på banen skal benyttes sikkerhedsbrillerOrdens- og sikkerhedsreglement

§ 1

Af opslag på banen fremgår hvem der er ansvarlig skydeleder.

Den ansvarlige skydeleder bærer en gul eller orange skydevest mærket ”Skydeleder”.

Den ansvarlige skydeleders anvisninger skal ubetinget efterkommes af alle, der opholder sig på skydebanen. Sker dette ikke kan skydelederen bortvise skytter eller tilskuere fra skydebanen.

§ 2

Alle med jagt- eller skyttetegn kan skyde på banen.

Skytter uden jagt- eller skyttetegn skal inden skydningen påbegyndes tegne et forsikringsbevis, som fås på skydebanen. Forsikringen koster kr. 20,00 pr. dag. Forsikringen er personlig.

Skytter uden jagt- eller skyttetegn må kun skyde på banen i følgeskab med en DJ.- eller DFF.- godkendt flugtskydningsinstruktør.

Skytter uden jagt- eller skyttetegn må ikke selv købe patroner på banen.

Alle skytter har pligt til at fremvise jagt- eller skyttetegn til banens tilforordnede.

§ 3

Hegn og afskærmninger af skydebanen, må under ingen omstændigheder overskrides.

§ 4

Geværer må kun sættes i de geværstativer, der er opstillet på banen.

§ 5

Der må ikke skydes med rem på geværet.

§ 6

Skydnings- og sigteøvelser er kun tilladt på standpladserne og/eller anviste pladser.

§ 7

Der anvendes stålhagl. Størst tilladte haglstørrelse er str. 7 (2,5 mm.).

§ 8

Under all færdsel på banen skal der bæres briller/sikkerhedsbriller

§ 9

Udenfor standpladserne skal  alm. haglgeværer bæres åbne og uden patroner. I magasingeværer skal bundstykket være åbnet.

§ 10

Der må ikke isættes patroner før skytten er på standpladsen med geværet pegende i skudretningen. Magasingeværer må kun lades med 2 patroner.

§ 11

Efter endt skydning aflades geværet og standpladsen forlades med åbent og tomt gevær, de tomme patronhylstre smides i affaldsspandene. Dette gælder også for halvautomatvåben.

§ 12

Geværløbene må aldrig pege bagud, når skytten står på standpladsen.

§ 13

Det er ikke tilladt at røre andres geværer uden tilladelse.

§ 14

På standpladsområdet skal der anvendes høreværn.

§ 16

Øl kan nydes ved klubhuset efter skydning. Der må ikke medbringes øl på standpladsområdet.

Personer, der er påvirket af alkohol, må ikke færdes på standpladsområdet.

Synligt berusede personer bortvises fra skydebanen af den ansvarlige skydeleder.

§ 17

Vin og spiritus må ikke forefindes på skydebanen.

Der kan dog forekomme undtagelser ved fester og lignende arrangementer, hvor der ikke skydes på banen.

§ 18

Skytter og tilskuere der ikke overholder skydereglerne eller banens ordens- og sikkerhedsreglement kan straffes med en advarsel eller i grove tilfælde med bortvisning fra skydepladsen.

§ 19

Det er bestyrelsen, der med udgangspunkt i den til enhver tid gældende lovgivning fastsætter ordens- og sikkerhedsreglementet, ligesom det er bestyrelsen, der tager endelig stilling til eventuelle følger af overtrædelser.

13/12 2012

Bestyrelsen for Vamdrup Jagtforening.