Generalforsamling 2022.

Vamdrup Jagtforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d.15 marts kl. 19.30 i klubhuset på Vamdrup Skydebane
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Foreningen er vært ved en oste/rullepølsemad samt kaffe, øl og vand

Vamdrup Jagtforenings bestyrelse.