Generalforsamling 2021.

Generalforsamling.

Vamdrup Jagtforening afholder ordinær generalforsamling d. 30 – 6 kl. 19.30 i klubhuset på Vamdrup Skydebane.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Jvf. gældende Coronaregler på dagen, kan det aflyses,

Man skal kunne fremvise et gyldigt Coronapas Jvf. gældende regler

Vamdrup Jagtforenings bestyrelse.

Vamdrup Jagtforenings bestyrelse.